Administratori juaj nuk e mundëson JavaScript, i cili është i domosdoshëm për funksionimin adekuat të faqes elektronike.

Kurset sandarde, prezantimet…

COBISS Sistemi dhe shërbimet e përbashkëta bibliografike online

Kontrollimi i vendeve të lira në kurse

Kontrollimi i vendeve të lira në kurse

Për të parë nëse ka vende të lira përzgjidhni fushat "Kursi" dhe "Datat"

Kursi:

Datat:

 


EVIDENCA ONLINE

Hyrja në formularin për regjistrim

Përdoruesit e regjistruar
HYRJA NË PORTAL

Adresa elektronike:

Fjalëkalimi:

Përdoruesit e paregjistruar
Keni nevojë për ndihmë?

Tel.: +355 (0) 68 200 15 49

E-mail: sherbimi@al.cobiss.net

© 1997-2023 IZUM | V 3.60 |